Backup Danych Online Od 3S

Amanda oferuje wiele rozmaitych możliwości, nawet takich jak zabezpieczanie danych z serwera NFS, bądź archiwizacja danych z sieciowych folderów Windows z zastosowaniem klienta Samba (smbclient), z którym Amanda idealnie się integruje. Archiwizacja konkretnych toteż mechanizm intensywnie spokojniejszy aniżeli odbieranie znanych. Metodyka p

read more